Priser - Bilder fra Norge
PRISER OG BETINGELSER:

Følgende priseksempler er kun veiledende, og vil kunne variere noe opp eller ned i det enkelte tilfelle, bl.a. avhengig av faktorer som opplagstall, bildestørrelse, m.m. Mulighet for kvantumsrabatt ved kjøp av fem bilder eller flere. Prisene er ex mva. Merk at det gjelder egne priser for direkte nedlasting av bildefiler via "Buy Photos" - knappen.  Her finner du to ulike priser basert på ønsket filstørrelse.  Betaling kan nå også enkelt vippses til mob. 90764724.


Trykksaker, avhengig av str. og antall bilder kr. 500,- til 900,- 
Trykksaker, forside, fra kr. 1200,-
Nettside kr. 500 - 800 pr år, evt kr 1600,- for ubegrenset bruk.
Postkort, 1 motiv pr kort kr. 1100,-
Postkort, 2 motiv pr kort kr. 1300,-
Postkort, 3 motiv pr kort kr. 1500,-
Kalender, fra kr. 1200,-
Plakater, fra kr. 1400,-

Fotooppdrag faktureres med kr 750,- pr time.

Salgsbetingelser:

Prisen gjelder for vanlig engangsbruk om ikke annet er avtalt.
All publisering av bilder innebærer plikt til kreditering av fotograf: Foto: Robin Strand.
Bildene kan ikke selges/videreformidles til tredjepart uten etter samtykke fra fotograf.
Bildene må slettes fra kundens harddisk etter avtalt bruk.
Som bildebruker er man selv ansvarlig for å melde bruk av bilder med avbildede kunstverk eller skulpturer til kunstner eller BONO, hvis bildene benyttes i kommersiell sammenheng.
Vennligst send oss et eksemplar av trykksaken der bildene er benyttet, eller evt. link til nettsted. (se adresse nederst på siden)

Bruk av bilder medfører at kunden aksepterer ovenstående betingelser


Kontaktinformasjon:

Ved henvendelse ang kjøp av bilder vennligst bruk E-mail-knappen som du finner link til i menylinjen øverst på såvel forside som alle gallerisidene, evt ring mobil (+47) 90764724 for en prat. 


Navn/Adresse:

Robin Strand, Norphoto as
Nordåsvegen 111
5235 Rådal.


Mobil: 90764724

Powered by SmugMug Log In